KINDERKLUBS

gawie001.jpg Die totstandkoming van kinderklubs was die uitvloeisel van LIG Kinderbediening se roeping tot kinderevangelisasie, en is steeds die hooffokus van LIG se aksies. Die kinderklubs is dan ook LIG Kinderbediening se mees omvangryke projek en bedien kinders deur middel van klubs in Danville, Elandspoort en Proklamasieheuwel. Na aanleiding van 'n kwartaal-tema word geestelike waarhede op 'n kindervriendelike manier oorgedra deur middel van 'n lewendige musiekbediening, flennie-stories, impromptu dramas, poppekas, speletjies, handaktiwiteite en verhoudingsbou. Vrywilligers wat een maal per week inkom om as kleingroepie-leiers of aanbieders op te tree speel 'n belangrike rol om Jesus se liefde prakties aan hierdie kinders te demonstreer.

Kinderklubs word op Maandae by Laerskool Generaal Beyers Laerskool, asook by Die Heuwel-woonstelle aangebied. Op Woensdae is daar 'n klub by NG Kerk Wespoort in Danville, gevolg deur twee Graad R-klubs by Beyers Bytjies-kleuterskool op Donderdag- oggende en 'n na-skool klub by Laerskool Westerlig. Tans droom ons weer oor 'n klub by Danville Kamers waar daar geweldige nood is. “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie” - Luk 18:16

Louise Rossouw

LIG-TIC

'n Energie-ontploffing, jolig, buierig, sensitief, selfoon-junkies, opgewonde, vrolik, verspot, verlief, vriendelik... maak nie saak watter woord jy kies om die tieners by LIG se TIC (Tieners In Christus)-klubs te beskryf nie, een feit kan nooit misgekyk word nie: soos alle ander mense het hulle Jesus se liefde nodig.By LIG probeer ons om juis dit op verskillende maniere in oorvloed te gee: die lekker gesels oor 'n koppie koffie net so voor die klub begin; die Bybelse waarhede wat die tieners deur sang, speletjies, besprekings, of ander maniere van lesaanbieding leer; mooi en hegte vriendskappe wat tydens kampe of uitstappies met ons tieners gesluit word .

Al hierdie dinge doen ons saam met ons tieners terwyl ons bid dat, wanneer ons hulle as volwassenes die wêreld instuur, hulle Godsmanne en – vroue sal wees wat nie net hulle plek in die samelewing sal kan volstaan nie, maar ook waarlik 'n verskil sal maak waar hulle hulself ook al mag bevind. Ons tienerklubs word op Maandae van 18:00 tot 20:00 by Die Heuwel-woonstelle en op Woensdae van 16:00 tot 17:30 by NG Kerk Wespoort aangebied.

Lana Hitge

Beyers Bytjies

DSC06091.jpg“Bybeltannies!!!” Dis hoe ons elke week by die kleuterskool begroet word! Die kindertjies is gretig vir drukkies en bondel só om ons, dat ons skaars kan beweeg. Die lekkerste van die kleuterklub is om saam met die maatjies op die mat te sit en te sien hoe hulle op ‘n eenvoudige manier van Jesus en sy liefde leer. Daardie uur op ‘n Donderdagoggend by elke Graad R-klas is ‘n baie besonderse tyd vir die kleuters, die juffrouens en ook vir ons.

Die eerste outjie met wie ek te doen gekry het by LIG, was ‘n astrante klein 5-jarige seuntjie. Sy traumatiese huislike omstandighede het hierdie mooi seuntjie verander in ‘n woedende klein terroris. Na ‘n geweldige stryd oor ‘n paar weke het ek en die seuntjie ‘n baie unieke vertrouensverhouding ontwikkel. Hy het begin om na my te luister en het my selfs probeer beïndruk. Stelselmatig het sy gedrag begin verander, en na een spesifieke Bybelklubles, het hy na my toe gekom en sy hart vir die Here gegee. Vandag is hierdie seuntjie (nou agt) een van die voorbeeldigste outjies by die Bybelklub! Ten spyte van sy slegte huislike omstandighede, groei sy verhouding met God by die dag.

Lientjie Gouws

© Copyright 2004-2018 - Ligkinderbediening
This site is powered by CMS Made Simple | Website by ModernHieroglyphics