Welkom by ons nuwe webtuiste! Kyk gerus bietjie rond...


Wie is ons?

LIG Kinderbediening is ‘n nie-winsgewende interkerklike evangeliese organisasie wat fokus op hulpbehoewende Afrikaanssprekende kinders in die Pretoria-Wes area.

Ons Roeping

Handelinge 26:18 Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die LIG en van die mag van Satan tot God kan bekeer.

Ons Visie

  • Om kinders aan die LIG van die wêreld, Jesus Christus, voor te stel en hulle te dissipeleer.
  • Om kinders te bemagtig om staande te bly in ‘n donker wêreld.
  • Ons verhoudings te bou met gesinne.

Ons Projekte

  • Weeklikse Bybelklubs (gr 0-7) vir 250 kinders in Danville, Proklamasieheuwel en Elandspoort.
  • Spesiale projekte: Leerderondersteuning en stokperdjiesentrums.
  • Speel, Leer en Groei geleenthede: Kampe, vakansieprogramme en uitstappies.
  • SonLIGdienste
  • Gesinsfokus: DVD-klubs, huisbesoeke en Sondagwoordbediening.

Waar het ons begin?

LIG Kinderbediening het vroeg in 2009 die LIG gesien nadat Louise Rossouw, die stigter van LIG Kinderbediening, in 2008 'n baie duidelike roeping ontvang het. Hierdie roeping was om Afrikaanssprekende kinders in Pretoria-Wes ( meer spesifiek Proklamasie-heuwel, Danville en Elandspoort), wat dikwels in groot duisternis lewe, aan Jesus Christus, die LIG van die Wêreld, voor te stel deur middel van Bybelklubs. ('n Paar maande vroeër moes Hettie Britz, vrou van Louis Britz, haar projek by die Heuwel sluit, onder andere as gevolg van haar man se rondreise. Die maatskaplike werkster by Die Heuwel het, sonder dat Louise dit geweet het, die Here vertrou om weer iemand te stuur om die kinders te bedien. So het die eerste klub dan by Die Heuwel ontstaan.) Een Bybelklub het twee klubs geword, ander personeel het by die span aangesluit. Spoedig het nog klubs gevolg: 5 kinderklubs in Danville, en toe die kinders tieners word, het twee tienerklubs tot stand gekom. Dit het gelei tot ander projekte soos kampe, uitstappies 'n vakansieprogram, stokperdjiesentrum en uiteindelik 'n gesinsfokusprogram wat 'n Christelike DVD-bediening, gesinskampe, 'n Woordbedieningsaksie op Sondae en huisbesoeke sou insluit. In 2011 het 'n samesmelting tussen Koningskinders se aksies en LIG se projekte in Danville plaasgevind, en die SonLIGdienste vir kinders, asook skoolhulp aan groter kinders, het onder LIG se vaandel begin funksioneer. In 2012 het 'n leerderondersteunings-program tot stand gekom wat individuele kinders in die grondslagfase bedien. In dieselfde tyd is die Susan Boshoffgedenkbeurs in die lewe geroep met die oog op ondersteuning van leerlinge uit die Bybelklubs wat potensiaal toon om deur middel van opleiding uit die armoedesirkel te breek en terselfdertyd hul roeping as LIG vir die wêreld uit te leef. LIG Kinderbediening het van die begin af die ondersteuning gehad van die plaaslike gemeenskap, skole, kerke en welsynsorganisasies. LIG maak ook gebruik van vrywilligers wat weekliks of op ad hoc basis betrokke is. LIG is volkome afhanklik van God se voorsiening en leiding vir alle projekte en gee aan Hom al die eer vir die verstommende groei wat reeds plaasgevind het, want:

As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou, tevergeefs! Ps 127:1a

 

© Copyright 2004-2017 - Ligkinderbediening
This site is powered by CMS Made Simple | Website by ModernHieroglyphics