SonLIG-dienste

photo12.jpgSonLIG-dienste vorm ‘n arm van LIG Kinderbediening se netwerk van bedieninge in Pretoria-Wes. Een Sondag per maand kom ‘n groep jongmense bymekaar, met een doel voor oë - om die kinders van die Weste toe te gooi met God se liefde en om hulle al spelende meer van die Woord van God te leer. Die SonLIG-vrywilligers bestaan uit studente en werkende jongmense wat nie voltyds in die bedieninge is nie, maar wat ‘n liefde vir kinders het en wat graag ‘n verskil wil maak. Ons glo dat die Here ons geseën het om ander te seën en dit is ons doelwit om ‘n verhouding met die kinders te bou en om rolmodelle vir die kinders te wees in hul omgewing waarin rolmodelle skaars is.

Die aksies vind gewoonlik op die eerste Sondag van die maand plaas, vanaf 15:00 tot 18:00, by NG Gemeente Wespoort en word bygewoon deur ongeveer 50 laerskool- en hoërskool kinders van Danville en Elandspoort. Tydens die 3 ure speel ons speletjies, leer uit God se woord, gee vir die kinders iets te ete en woon dan saam met die kinders die aanddiens by. Enige persoon wat graag by LIG Kinderbediening betrokke wil raak, maar wat nie die aksies in die week kan bywoon nie, is meer as welkom om by die SonLIG-dienste in te skakel, om sodoende ook ‘n verskil te maak. Indien u belangstel, kontak my gerus.

Heleen Oosthuizen

© Copyright 2004-2018 - Ligkinderbediening
This site is powered by CMS Made Simple | Website by ModernHieroglyphics