Leerderondersteuning

Remediëring ‘n Roeping

Die noodsaaklikheid van die remediëringsprogram het vir my baie duidelik geword toe ek met ‘n outjie by Beyers Bytjies-kleuterskool begin werk het. Hierdie jong kind het so ‘n groot behoefte aan eenvoudige aanraking gehad! Wanneer hierdie kleuter vir ‘n paar oomblikke op my skoot kom sit, is daar vrede op sy gesiggie, en sy lyfie ontspan vir ‘n rukkie terwyl ek hom in my arms vashou of oor sy hare streel. Daar is ‘n deel van my wat wonder of hierdie klein lyfie ooit sag gewas of met room gesmeer word, of selfs net op ‘n liefdevolle manier vasgehou word, in plaas daarvan om rondgeruk en verskree te word. Die gevolg van emosionele en fisieke nalatigheid is die onvermoë om in ‘n klas te leer of enigsins te kan konsentreer. Na alles kan ‘n kind nie leer as hy nie veilig of geborge voel nie. Dit is waar my roeping as remediërende onderwyseres en berader begin - wanneer God deur my aan die kind skenk wat hy of sy so nodig het, sodat hy/sy kan ontwikkel om die persoon te word wat God bedoel het dat hy/sy sal wees.

Lientjie Gouws

Susan Boshoff Gedenkbeursfonds

Na die afsterwe van Susan Boshoff (gebore Pieterse), dogter van Koos en Susan Pieterse het vriende en familie ter nagedagtenis aan haar, fondse geskenk ten bate van opvoedingsgeleenthede vir behoeftige kinders met potensiaal. Die gedagte het ontstaan om ‘n amptelike beursfonds, die Susan Boshoff Gedenkbeursfonds, op die been te bring met die doel om spesifiek geïdentifiseerde kinders te ondersteun ten opsigte van onderriggelde, ook en veral op naskoolse vlak. Sodoende word LIG se kinders op die langtermyn DV in staat gestel om uit die fisiese en geestelike armoedekring te breek, om dalk weer terug te ploeg in LIG Kinderbediening se projekte. Die Susan Boshoff Gedenkbeurs is geregistreer by die Afrikaanse Beursinstituut wat deur Solidariteit Helpende Hand geadministreer word. Die beursfonds kan 'n Artikel 18A sertifikaat uitreik vir belastingsvoordele. Bydraes kan gemaak word aan:

Rekeningnaam: SHH Beurse Bank
FNB Takkode: 250655
Rekening-nr.: 62331447541
Verwysing: SBG Beursfonds

Kowie Steyn

Vervoer van Bybelklubkinders na die skool, en Bybelklubs

Stokperdjiesentrums

Timmer

Jesus het saam met sy aardse pa grootgeword en baie tyd saam met hom deurgebring. Josef het lewensvaardighede vir Jesus geleer, so ook hoe om 'n Timmerman te wees. In Lukas 2:52 lees ons dat Jesus liggaamlik gegroei het en in guns by God en mens toegeneem het . Jesus was ‘n timmerman en is vandag ons grootste leermeester en rolmodel, vandaar die naam TIMMER Stokperdjiesentrum.

IMG_6742.jpgTimmer is die werkskeppingsbeen wat spontaan ontstaan het uit die stokperdjiesentrum. Ons het bewus geraak van jongmans /pa’s wat werkloos is. Baie van hierdie mans het min of geen inkomste, en dit veroorsaak dat hierdie mans nie vir hulle self en hulle gesinne kan sorg nie. By TIMMER werk ons Dinsdae en Donderdae, waar ons dan basiese houtwerk opleiding verskaf en houtprodukte soos uilhuise en houtspeelgoed vervaardig om te verkoop. Die opbrengs uit die verkope gebruik ons om vir die mans wat by TIMMER betrokke is, ‘n klein salarissie te betaal. Ons poog om opleiding te verskaf, maar om ook vir hul geleentheid te gee om hulle menswaardigheid terug te kry.

TIMMER Tjokkers

IMG_6769.jpg Ons het bewus geraak van heelwat seuns wat in die Weste van Pretoria grootword wat gebrekkige en in baie gevalle geen positiewe manlike rolmodelle het. Die Here het ons geroep om ‘n projek te begin waar seuns die geleentheid kry om verskillende handwerkvaardighede aan te leer. Die seuns kom een maal per week na die Stokperdjiesentrum waar hulle dan saam met Christenmans kom werk. Terwyl hulle saam met die mans werk sien hulle hoe ‘n Christenman behoort op te tree, en die man dien dan as ‘n rolmodel in die seun se lewe. So ‘n sessie duur vir 90 minute. Die eerste 20 minute kuier ons saam en hoor wat aangaan in die seuns se lewens. Die res van die tyd werk ons saam en daar is baie geleenthede vir spontane gesprekke met die seuns. Dit dien ook as ’n plek waar daar nuwe lewensvaardighede aangeleer kan word.

Gawie van Niekerk

Hart en Hand

Die stokperdjiesentrum vir meisies is nou al amper een jaar oud en alle eer kom ons Hemelse Vader toe vir Sy voorsiening. Ons kom op hierdie stadium elke Dinsdag bymekaar van 14:30 tot 16:00. Ons meisies het al geleer koeke versier, ons het bekers gemaak en heelwat mosaic werk gedoen. Ons het van die begin van Augustus af 'n nuwe projek begin waarin ons maadeliks vir die dogters in ons stokperdjiesentrum die basiese toiletware verskaf. As U of U selgroep belangstel om ons te help met hierdie projek is U welkom om my te kontak.

Adri Muller

© Copyright 2004-2018 - Ligkinderbediening
This site is powered by CMS Made Simple | Website by ModernHieroglyphics